ส่งอีเมล์หาเรา

โรงพยาบาลมเหสักข์
46/7-9 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

เบอร์โทร: 02-6357123 (อัตโนมัติ) หรือ  02-6357120-39 
แฟกซ์: 0-2233-7433
อีเมล: doctor@mahaesakhospital.co.th