image
แผนกรังสีวิทยา
image
แผนกรังสีวิทยา
image
แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา

 แผนกรังสีวิทยา

       แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลมเหสักข์ ให้บริการวินิจฉัยโดยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยข้อมูลทางด้านภาพถ่ายรังสีและผลการตรวจถูกเก็บในระบบ (PACS System) รับ-ส่งข้อมูลผ่านทางระบบ Computer เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามผลตรวจของแพทย์และการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

การบริการของแผนกรังสีวินิจฉัย

  1. CT SCAN (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์) เป็นเครื่อง X-Ray ผสานระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ข้อมูลรายละเอียดในการตรวจสูง มีโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการตรวจวินิจฉัย
     
  2. Ultrasound (เครื่องตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง) เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เช่น ช่องท้องส่วนบน ช่องท้องส่วนล่าง เต้านม ต่อมไทรอยด์ และตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
     
  3. General x-ray (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป) เป็นเครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด กระดูกสันหลัง โดยใช้ระบบDigital ในการบันทึกภาพ ทำให้ภาพที่ได้มีรายละเอียดสูง วินิจฉัยความผิดปกติได้ถูกต้องและแม่นยำ

ติดต่อสอบถาม  
โทรศัพท์   02-6357123 (อัตโนมัติ) หรือ  02-6357120-39  ต่อ  126   (แผนกรังสีวินิจฉัย)    ,  ต่อ  162  (CT  scan)