image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม

       ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไตและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ทั้งนี้ยินดีให้บริการผู้ป่วยทั่วไป  ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม   สิทธิ์ราชการ และสิทธิ์บัตรทอง (เฉพาะที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช.) 

 

เวลาให้บริการ

  •   วันจันทร์ - เสาร์   ให้บริการ 3 รอบ   เวลา 06.00 - 18.00 น.
  •   วันอาทิตย์          ให้บริการ 2 รอบ   เวลา 06.00 - 14.00 น.

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์   02-6357123 (อัตโนมัติ) หรือ  02-6357120-39  ต่อ 422