บริษัทคู่สัญญา

 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
บริษัท  ทางด่วนกรุงเทพ และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
บริษัท นันทวัน จำกัด
บริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมนารายณ์ จำกัด
บริษัท โรงแรมโอเรียลเต็ล จำกัด
บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ ประเทศไทย จำกัด