รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

 1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 3. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิตไทยแลนด์จำกัด(มหาชน)
 4. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 5. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด
 6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 7. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 8. บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 10. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน)
 11. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 12. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 13. บริษัท เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน)
 15. บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน)
 16. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 17. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 18. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 20. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 21. บริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 22. บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จำกัด
 23. บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ประกันชีวิต
 24. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 25. บริษัท มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ จำกัด (มหาชน)