mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
Untitled Document
                การฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

 องค์กรพยาบาล ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และต้องใช้การปฏิบัติช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้แก่บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านรักษาพยาบาลเช่น พยาบาล, พนักงานผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานเวรเปล, เจ้าหน้าที่แผนก X-Ray, เจ้าหน้าที่แผนกกายภาพฯ

  mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
  
 

ผู้รับบริการทั่วไป หรือ ผู้ที่มีสิทธิบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเข้าไปรับบริการตรวจรักษาได้ที่คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาล ดังนี้

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ดอกไม้เวชคลินิก
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม สาขา 2
อ่านต่อ

สิทธิประกันสังคม
- คลินิกเครือข่ายประกันสังคม


 
 
 
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
เรื่อง :
 

 หมายเหตุ : ข้อมูลของส่วนตัวท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของท่าน จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาโดยตรง โปรดใช้ข้อความที่สุภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

 
 
 
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital