mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
Untitled Document
                ไข้เลือดออก

 โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณะสุขของประเทศไทยแล้วยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเขตร้อนชื้นและก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ 
 
สาเหตุของไข้เลือดออก
                โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย Aedes aegyti ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไวรัสแดงกีจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง  เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน  เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้  หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก   โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน  และโรงเรียน  ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อระบายน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง
 
เมื่อไรจะสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก
                อาการของไข้เลือดออกไม่จำเพาะ อาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น  ผู้ใหญ่อาจจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดโรคนี้อาจจะทำให้การรักษาช้า  ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ลักษณะที่สำคัญของไข้เลือดออกคือ 
 • ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน 
 • เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย 
 • บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีเลือดกำเดาออก หรือเลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อคได้ 
 • ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้จากการที่ไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได้ 
 
การรักษา
       ไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับโรคไข้เลือดออก การรักษาเพียงประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวังภาวะช็อค และเลือดออก และการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมก็จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1
 
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
     การผลิตวัคซีนกำลังอยู่ในขั้นพัฒนา แต่มีปัญหาเรื่องเชื้อมี 4 สายพันธุ์ คาดการณ์ว่าจะสำเร็จและใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ การป้องกันและการควบคุม
วิธีที่จะป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย 
 • กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง เช่น กะลา ยาง กระป๋อง 
 • หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถังน้ำ 
 • ในแหล่งน้ำสาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำ หรือใส่สารเคมีเพื่อฆ่าลูกน้ำ 
การดูแลผู้ป่วย
เมื่อไรจะให้กลับบ้าน
 • ไม่มีไข้ 24 ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้รับยาลดไข้ ผู้ป่วยอยากอาหาร 
 • ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจน 
 • ความเข้มของเลือดคงที่ 
 • 3 วันหลังจากรักษาภาวะช็อค 
 • เกร็ดเลือดมากกว่า 50000 
 • ไม่มีอาการแน่นท้องหรือแน่นหน้าอกจากน้ำในท้องหรือช่องเยื่อหุ้มปอด 
ภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ
 • ตับวาย 
 • ไตวาย 
 • สมองทำงานผิดปกติ

 

การป้องกันโรคไข้เลือดออก
วิธีป้องกันไข้เลือดออกที่ได้ผลดี และยั่งยืนต้องเป็นแบบบูรณการโดยการร่วมมือของทุกฝ่าย

 • ภาคครัวเรือนต้องป้องกันโดยการกำจัดแหล่งน้ำที่เพาะพันธุ์ยุง และการป้องกันส่วนบุคคล 
 • ภาคชุมชนจะต้องมีการรณรงค์ให้มีการกำจัดแหล่งลูกน้ำในชุมชนอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้งและจะต้องทำพร้อมกันถทั่วประเทศโดยการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
 • สำหรับชุมชนที่ห่างไกลก็อาจจะต้องใช้อาสาสมัคร 
               
 
ข้อสำคัญของไข้เลือดออก
 • ให้สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกในผู้ที่มีไข้เฉียบพลัน ไข้สูง โดยที่ไม่มีอาการของไข้หวัดร่วมกับมีจุดเลือดออกหรือทำ touniquet test 
 • หากตับโตจะช่วยสนับสนุนว่าเป็นไข้เลือดออก 
 • ช่วงที่วิกฤตคือช่วงที่ไข้เริ่มลง หากเกร็ดเลือดต่ำลงร่วมกับความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นก่อนไข้ลง ให้สงสัยว่าจะเกิด 
 • ยาลดไข้ไม่ได้ทำให้ระยะเวลาที่เป็นไข้ลดลง การให้ยาไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน 
 
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก : แผนกผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมเหสักข์

  mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital
  
 

ผู้รับบริการทั่วไป หรือ ผู้ที่มีสิทธิบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเข้าไปรับบริการตรวจรักษาได้ที่คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาล ดังนี้

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ดอกไม้เวชคลินิก
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม
- มเหสักข์คลินิกเวชกรรม สาขา 2
อ่านต่อ

สิทธิประกันสังคม
- คลินิกเครือข่ายประกันสังคม


 
 
 
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
เรื่อง :
 

 หมายเหตุ : ข้อมูลของส่วนตัวท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของท่าน จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาโดยตรง โปรดใช้ข้อความที่สุภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

 
 
 
mahaesakhospital.co.th : โรงพยาบาลมเหสักข์ รพ.มเหสักข์ ร.พ.มเหสักข์ โรงพยาบาล มเหสักข์ สุริยวงศ์ บางรัก mahaesak hospital mahaesak hospital